PUSAT KAUNSELING

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


 

Sebarang maklumat yang diperolehi secara lisan atau bertulis akan disimpan secara kerahsiaan dan tidak akan sesekali disebarkan atau dibawa keluar universiti. Keperluan kerahsiaan maklumat klien ini berdasarkan kod dan etika kerahsiaan Akta Kaunselor 580 1998.  Maklumat ini akan disimpan secara selamat oleh kaunselor.

1. Kaunseling Individu

2. Kaunseling Kelompok

3. Perkhidmatan Krisis

4. Perundingan

5. Pengukuran dan Pengujian Psikologi

Unit Kaunseling adalah salah satu unit yang berada di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar yang ditubuhkan pada 1984.  Pada 11 Oktober 1998, Unit Kaunseling UUM telah menaik taraf statusnya sebagai Pusat Perkembangan Kerjaya dan Kaunseling. Transformasi ini telah memberikan peluang kepada Pusat Kaunseling untuk memberikan fokus terhadap aktiviti pelajar dan mampu memberikan perkhidmatan kepada pelajar dan staff dalam setiap sudut.

© 2017 Pusat Kaunseling Universiti Utara Malaysia. All Rights Reserved.