PUSAT KAUNSELING

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


 

About Us

Anda boleh akses dengan menggunakan nama pc (http://namaPcAnda/UsernameAnda) atau menggunakan http://localhost/UsernameAnda.

* Untuk meletakkan sebarang fail-fail, anda hanya perlu letak di dalam folder yang anda ciptakan tadi.

Anda boleh akses dengan menggunakan nama pc (http://namaPcAnda/UsernameAnda) atau menggunakan http://localhost/UsernameAnda.

* Untuk meletakkan sebarang fail-fail, anda hanya perlu letak di dalam folder yang anda ciptakan tadi.

Anda boleh akses dengan menggunakan nama pc (http://namaPcAnda/UsernameAnda) atau menggunakan http://localhost/UsernameAnda.

* Untuk meletakkan sebarang fail-fail, anda hanya perlu letak di dalam folder yang anda ciptakan tadi.

Anda boleh akses dengan menggunakan nama pc (http://namaPcAnda/UsernameAnda) atau menggunakan http://localhost/UsernameAnda.

* Untuk meletakkan sebarang fail-fail, anda hanya perlu letak di dalam folder yang anda ciptakan tadi.

© 2017 Pusat Kaunseling Universiti Utara Malaysia. All Rights Reserved.