PUSAT KAUNSELING

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


 

Misi


1. Pelajar

  • Membantu pelajar agar dapat mengatasi masalah dan cabaran hidup melalui sesi kaunseling individu dan kelompok.
  • Menganjurkan bengkel perkembangan diri, strategi pembelajaran berkesan dan kemahiran insaniah.
  • Merancang aktiviti dan program kerjaya sebagai persediaan ke alam pekerjaan.
  • Menyediakan modul program dan latihan untuk membimbing para pelajar dari segi pengurusan kepimpinan melalui kursus dan latihan yang di anjurkan.

2. Staf

  • Membantu staf UUM agar berupaya menyesuaian diri dengan persekitaran kerja yang biasanya menyebabkan tekanan dan burn out.
  • Memberi perkhidmatan kaunseling individu, kaunseling kelompok dan menganjurkan program untuk staf
© 2017 Pusat Kaunseling Universiti Utara Malaysia. All Rights Reserved.