PUSAT KAUNSELING

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


 

Kerahsiaan

Sebarang maklumat yang diperolehi secara lisan atau bertulis akan disimpan secara kerahsiaan dan tidak akan sesekali disebarkan atau dibawa keluar universiti. Keperluan kerahsiaan maklumat klien ini berdasarkan kod dan etika kerahsiaan Akta Kaunselor 580 1998.  Maklumat ini akan disimpan secara selamat oleh kaunselor.

© 2017 Pusat Kaunseling Universiti Utara Malaysia. All Rights Reserved.