Hakcipta

Written by Admin UUMIT on . Posted in Uncategorised

  • Semua aspek berkenaan laman web ini termasuk rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber-sumber kod adalah hak cipta Pusat Kaunseling kecuali dinyatakan sebaliknya.
  • Tiada mana-mana bahagian kandungan atau bahan-bahan yang boleh didapati di laman web ini boleh diterbitkan semula, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar, diubah suai, disesuaikan, dipamerkan, penyiaran (termasuk simpanan dalam apa jua medium dengan cara elektronik sama ada atau tidak diuruskan bagi apa-apa maksud menyelamatkan seperti yang dibenarkan di sini) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Universiti.

iuumimygovimscimampuimyideasimylineitourism-74x45ikrste-74x45isirimisirim2

Pusat Kaunseling, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA. Tel: +604-928 4060 | Fax : +604-928 4074 | Email: pkaunseling@uum.edu.my
Hakcipata Terpelihara. Hakcipta@2014 Universiti Utara Malaysia
Paparan terbaik menggunakan semua jenis Pelayar Internet dengan resolusi 1024 x 768