Kepada Staf

  • Membantu staf UUM agar berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja yang menyebabkan tekanan dan burn-out.
  • Memberi perkhidmatan kaunseling individu, kaunseling kelompok dan menganjurkan program untuk staf.

iuumimygovimscimampuimyideasimylineitourism-74x45ikrste-74x45isirimisirim2

Pusat Kaunseling, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA. Tel: +604-928 4060 | Fax : +604-928 4074 | Email: pkaunseling@uum.edu.my
Hakcipata Terpelihara. Hakcipta@2014 Universiti Utara Malaysia
Paparan terbaik menggunakan semua jenis Pelayar Internet dengan resolusi 1024 x 768