PUSAT KAUNSELING

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


 

e-Psikologi

PENGENALAN

 • e-Psikologi merupakan sistem aplikasi ujian psikologi yang dibangunkan secara elektronik dan berasaskan web.
 • Perkhidmatan psikologi yang dikelola oleh Pusat Kaunseling UUM adalah terhad kepada pelajar dan staf Universiti Utara Malaysia.
 • Permohonan penggunaan Ujian Psikologi perlu dikemukakan dalam tempoh 2 minggu sebelum cadangan tarikh ujian psikologi akan digunakan.

TUJUAN

 • Membolehkan ujian psikologi digunakan secara elektronik dan berasakan web (secara maya)
 • Membolehkan pelajar dan staff menggunakan e-Psikologi dari mana-mana lokasi pada bila-bila masa
 • Membolehkan pengskoran, penganalisisan dan penyediaan laporan dilakukan secara berkomputer
 • Membolehkan maklumat berkaitan ujian psikologi disimpan dalam satu pangkalan data

PENGUKURAN DAN PENGUJIAN PSIKOLOGI

 1. Inventori Personaliti Sidek (IPS)
 2. Inventori Personaliti Warna (IPW)
 3. Inventori Gaya Bercinta (IGB)
 4. Inventori Minat Kerjaya (IMK)
 5. Vocational Preference Inventory (VPI)
 6. Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
 7. Mooney Problem Check Lists (MPCL)
 8. Howard Gardner’s Multiple Intelligence Test (MIT)
 9. Cognitive Distortion Scale (CDS)
 10. Tajma Personality Profile (PPT-R)
 11. Emotional Quotient Inventory (EQ)
 12. Personal Stress Inventory (PSI)
 13. Beck Depression Inventory II (BDI II)
 14. Depression Anxiety Stress Scale (DASS)
© 2017 Pusat Kaunseling Universiti Utara Malaysia. All Rights Reserved.